To år etter at Siem Pilot seilte fra Bergen for å slutte seg til operasjon Triton, er et nytt skip på plass på Sicilia for å overta jobben. Etter en anbudsrunde vant rederiet Olympic Shipping anbudet og etter en måned med intensivt arbeid på GMC på Buøy i Stavanger, er Olympic Commander klar for å slutte seg til Operasjon Triton. Det er Fosnavåg-baserte Olympic Shipping som eier skipet.

Olympic Commander ble bygget i 2006. Skipet er 93 meter langt og dekket er over 800 kvadratmeter. I måneden før avreise mot Italia ble skipet spesialtilpasset for oppdraget som venter.

Mannskapet ledes av en styrkesjef fra politiet og består av 10 personer fra forsvaret, 11 fra politiet og 16 fra rederiet. Det er Kripos som har det operative ansvaret for operasjonen. Hovedoppdraget er å drive grensekontroll for Italia.

Olymic Comander vil også delta i søk- og redningsarbeid når mannskapet blir anmodet om det. Akkurat som Norge er Italia forpliktet til å redde personer i havsnød.

Politiet om bord bruker mye tid og resurser på å innhente etterretningsinformasjon som vi gir videre til italienske myndigheter. Personer vi mistenker står bak overfarten blir overlevert til myndighetene i Italia. Hittil har vi overlevert over 180 personer. Flere av disse har fått lange fengselsstraffer. Dette arbeidet vil fortsette med Olympic Commander.