Aktuelt

Våpenamnestiet går mot slutten

Politiet fikk i mars og april inn 3.396 skytevåpen i forbindelse med våpenamnestiet. I tillegg kom det inn 2,4 tonn ammunisjon og 845 hagler ble etterregistrert.

Det nye politikartet er klart

Justis- og beredskapsdepartementet er ferdig med behandlingen av kommunenes klager på beslutningen om politiets nye lokale organisering. Dermed er det klart hvor lensmannskontor og politistasjoner skal ligge i de nye politidistriktene.

Slik er politiets nye uniformsjakker

Etter 20 års tjeneste skiftes politiets gamle skinnjakker ut med et mer funksjonelt og fleksibelt arbeidstøy.

Samlokalisering vil gi bedre samhandling

Politidirektoratet (POD) mener samlokalisering av nødmeldesentralene vil gi samfunnet en bedre beredskap, slik Regjering og Storting har gitt føringer om.

Nina Skarpenes rektor ved Politihøgskolen

Kongen i statsråd har i dag beskikket Nina Skarpenes til rektor for Politihøgskolen.