Aktuelt

Håkon Skulstad utnemnd som assisterande politidirektør

Håkon Skulstad (53) er i statsråd i dag utnemnd som assisterande politidirektør i ein åremålsperiode på seks år.

Forlengelse av indre grensekontroll

Regjeringen har forlenget den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense med tre måneder fram til 11. mai 2017.

Svak økning i rapporterte personskader og uønskede hendelser i politiet

I 2016 ble det meldt 463 personskader i politi- og lensmannsetaten. Det er en økning på 13 personskader siden 2015. Når det gjelder antall uønskede hendelser ser vi en økning på 114 hendelser fra året før. 

Politiet innfridde kravene til responstid i 2016

Politiets responstid er stabil, og delvis redusert fra 2015, og politiet innfrir alle krav på landsbasis. 11 av 12 distrikter innfrir alle kravene. 2016 er det andre året det er målt og stilt krav til politiets responstid.

Nasjonal læring av asylsituasjonen 2015

Etatene som var involvert i asylsituasjonen høsten 2015 brukte lang tid på å etablere en felles situasjonsforståelse. Det tok derfor også for lang tid å få tilstrekkelig ressurser på plass tidlig på høsten 2015. Likevel ble alle asylsøkere registrert, og foto og fingeravtrykk ble sikret.