Aktuelt

Fellesenhet lønn og regnskap - Høringssvar O-Å

Høringssvar fra høringsinstanser O-Å er nå tilgjengelig. Høringssvarene finner du her.

Fellesenhet lønn og regnskap - Høringssvar A-N

Høringssvar fra høringsinstanser A-N er nå tilgjengelig. Høringssvarene finner du her. 

Høringssvar om endringer i utlendingsloven

Politidirektoratet ser at det er behov for å foreta endringer i utlendingslovgivningen, både for å sikre at asylsystemet skal fungere godt og for å legge til rette for integrering i Norge. Etter vår vurdering vil mange av de foreslåtte endringene være egnet til å oppnå de ønskede formålene.

Hovedseter - Høringssvar N-R

Høringssvar fra høringsinstanser N-R er nå tilgjengelig. Høringssvarene finner du her.

Hovedseter - Høringssvar K-M

Høringssvar fra høringsinstanser K-M er nå tilgjengelig. Høringssvarene finner du her.

Gå til lokalinformasjon