Aktuelt

Prøveprosjektet går i regi de fire distriktene som skal inngå i det nye Sør-Øst politidistrikt (Telemark, Vestfold, Søndre- og Nordre Buskerud) og Asker og Bærum politidistrikt. Prøveprosjektet ble lansert i Sandefjord i begynnelsen av september etter lang tids planlegging. Prisutdelingen var derfor som en ekstra vitamininnsprøytning for de som har jobbet med prosjektet.

- Prosjektet er et eksempel på et vellykket offentlig - privat samarbeid. Samarbeid mellom politiet og bransjer er helt i tråd med føringene fra både Justisdepartementet og Politidirektoratet om systematisk forebygging på tvers av virksomheter og organisasjoner, sa leder av Grenseløs, Odd Skei Kostveid, da han på vegne av politiet mottok prisen.  Kostveit trakk også fram samarbeidet med Anne-Catherine Gustafson, næringslivskontakt ved Kripos, og de fem politimestere som ikke trengte betenkningstid før de sa ja til å være med på dette spennende prosjektet.

Mikromerking i 47 land

Mikromerking innebærer at verdigjenstander pensles med en usynlig og slitesterk væske som inneholder en unik kode, slik at det er mulig å identifisere stjålne gjenstander. I prøveprosjektet i Sandefjord er det private husholdninger som har fått tilbud om å mikromerke verdigjenstander som f.eks klokker, datautstyr, telefoner eller verdifulle malerier.

Teknologien er tatt i bruk i 47 land og har ført til nedgang i vinningskriminaliteten. Med merkesettet kan man enkelt pensle den syntetiske, usynlige og sporbare væsken med unik identifikasjon på eiendelene sine. Med et oblatmerke som varsler eventuelle gjerningspersoner om at gjenstanden er merket, blir det lite attraktivt å stjele disse gjenstandene.   

Politiets erfaringer fra andre land er at metoden er et godt og effektivt verktøy i bekjempelsen av vinningskriminalitet. Metoden kan ha potensial til å bidra positivt både til samfunnsøkonomien, gjennom lavere premieutbetalinger på forsikringer, og til økt trygghet for befolkningen.

OSPA

Prisene for utmerkelse innen sikkerhet (OSPA-prisene) anerkjenner og belønner bedrifter og individer som arbeider med sikkerhet og sikring. OSPA står for Outstanding Security Performance. OSPA-prisene er ment å være både uavhengige og inkluderende, og er en anledning for de som utfører fremragende arbeid innen sikkerhet og sikring, enten som utøvere, kjøpere eller leverandører, til å bli anerkjent og berømmet for sin suksess.

OSPA-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land. Kriteriene for disse prisene er basert på omfattende forskning av viktige faktorer som bidrar til og karakteriserer fremragende arbeid.

Alle dommerne i panelet som har vurdert de aktuelle kandidatene er eksperter fra flere felt innen sikkerhet og sikring og er spesielt utvalg til OPSA-prisene. Dommerne bedømmer alle påmeldingene i henhold til en liste med kriterier, og vinneren er den som har høyest poengsum.