Aktuelt

Det har vært sentralt for vernetjenesten å sikre at de ansatte blir ivaretatt på grunn av slitasje gjennom lange arbeidsøkter i passboksen. De er derfor opptatt av at arbeidsgiver sørger for en rulleringsordning hvor de ansatte får tilstrekkelig med pauser. Ordningen går i korthet ut på at de ansatte i grensekontrollen får pause hver time i perioder med mye trafikk. Vernetjenesten er fornøyd med den planen som nå er presentert.

For å ivareta rulleringsordningen styrkes bemanningen ved at de 14 nyansatte kommer i tillegg til dagens bemanning og settes inn i de tidsrom med høyest trafikk, for eksempel på lørdager mellom kl. 11 og 16. Videre har politimesteren tenkt å tilføre ni stillinger fra Moss lufthavn Rygge fra 1. november 2016.

Et annet tiltak er at bedriftshelsetjenesten følger opp de enkelte vaktlag for å avklare arbeidsbelastning og ivaretakelse av de enkelte.

– Vi har i samarbeid kommet frem til løsninger som vil hjelpe våre medarbeidere på kort sikt og vi har tillit til at ledelsen sørger for godt arbeidsvilkår for våre ansatte i tiden fremover, sier Audun Martinsen, hovedverneombud Romerike.

– Som ansvarlig for polititjenesten ved Oslo lufthavn er jeg som politimester i Øst, glad for at vi sammen har blitt enige om disse tiltakene slik at de ansatte føler seg godt ivaretatt og vi slipper å stenge grensekontrollen med de konsekvenser det ville ha gitt for de reisende og Oslo lufthavn for øvrig, sier Hasseldal.

Politimester Hasseldal jobber videre sammen med Politidirektoratet for å finne løsninger som skaper forutsigbarhet for de ansatte og de reisende ved Oslo lufthavn på lengre sikt.

 

Steven Hasseldal                                                  Audun Martinsen     
politimester Øst                                                      hovedverneombud Romerike