Aktuelt

Kommunene får nå politikontakter, som skal være et bindeledd mellom politiet, innbyggerne og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også i kommuner der politiet ikke har lensmannskontor eller politistasjon.

Politikontaktene skal være uniformert, og til stede i kommunen en eller flere dager i uken. Han eller hun skal ha faste møtepunkter og følge opp forpliktende avtaler mellom politiet og kommunen. Politikontaktene er som oftest politifolk med bred erfaring fra ulike arbeidsfelter, ikke minst forebyggende arbeid, som de får et særlig ansvar for.

Tonje Aas er blant landets første politikontakter. Da lensmannskontoret i Malvik utenfor Trondheim nylig ble lagt ned, sto hun og en kollega klar til innsats for kommunens innbyggere.

-For tiden er vi i en oppstartfase der vi nøye kartlegger kommunens utfordringer i samarbeid med SLT, rådmannen og skolene. Før vi begynner å jobbe for fullt må vi vite hva Malvik trenger, sier Aas til bladet Norsk Politi.