Aktuelt

Politidirektoratet
Fram til i dag har det kun vært krav om politiattest for de som jobber med barn og utviklingshemmede.

-Lovendringen betyr blant annet at også de som skal jobbe innen eldreomsorgen, psykiatritjenesten og som personlige assistenter må levere politiattest, sier avdelingsleder, Leif Sætrum ved Politiets enhet for  vandelskontroll og politiattester.

Politiattesten skal gi informasjon om seksuelle overgrep, narkotika- og voldsforbrytelser. Den skal også gi informasjon om tvang, trusler, tyveri, ran, underslag, utpressing og bedrageri.

Endringene ble vedtatt av Stortinget juni 2016 og trer i kraft 1. januar 2017. Det er kun nytilsatte som arbeidsgiver kan kreve politiattest fra, og det skal ikke kreves ny politiattest av personell som har framlagt politiattest etter gammelt regelverk.

-Vi anbefaler å søke om politiattest elektronisk på politi.no.

Da får du tilsendt politiattesten i din sikre digitale postkasse hvis du har opprettet en, og du vil raskere få tilgang til attesten. Du vil også kunne sjekke status på søknaden din, sier Sætrum.