Aktuelt

Politiet aksjonerte lørdag 7. januar mot tre adresser og pågrep tre personer i forbindelse med datainnbrudd av nettstedet hemmelig.com. Saken etterforskes av Kripos, og aksjonen ble gjennomført med bistand fra Midtre-Hålogaland, Sør-Trøndelag og Follo politidistrikter hvor de siktede er hjemmehørende.

De tre pågrepne ble avhørt og samtlige erkjente straffeskyld for å ha stått bak datainnbruddet – overtredelse av straffeloven § 145, 2. ledd jf 3. ledd. De siktede ble løslatt da det ikke er fare for videre bevisforspillelse.

Innehaverne av nettstedet hemmelig.com anmeldte datainnbruddet til Oslo politidistrikt i slutten av desember 2011. Saken ble overført til Kripos som igangsatte etterforskning.

Kripos vil videre gjennomgå og analysere beslagene fra aksjonen, og man må påregne at den videre etterforskningen vil ta noe tid. Alle de tre siktede har vært samarbeidsvillige og bidratt til at Kripos har kunnet iverksette tiltak for å redusere faren for videre spredning av materialet.

Eventuelle mediehenvendelser vil besvares i kontortiden mandag–fredag.

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60 (betjent i kontortiden).

 

Anne Bye Sandal
fung. kommunikasjonssjef Kripos
Mob: 913 24 841