Asker og Bærum politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Arbeidet med politiets lokale organisering i Oslo politidistrikt

1. januar 2016 ble Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt slått sammen til Oslo politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen, og skape et bedre politi.

Åpningstider

Åpningstider

Henvendelser til Utlendingsseksjonen - publikumsekspedisjonen, krever timebestilling via https://selfservice.udi.no.  Du må også forhåndsbestille timeavtale for å søke om - eller fornye norsk pass (unntaket er nødpass). Alle passøknader i Asker og Bærum blir behandlet ved politihuset i Sandvika i Kjørboveien 33.  

Justin Bieber på Telenor Arena 23.-24.9.2016

Her finner du ofte stilte spørsmål med svar i forbindelse med helgens konserter med Justin Bieber på Telenor Arena. Merk at det ikke vil bli mulig å ankomme med private kjøretøy for å bli satt av eller bli hentet i nærheten av arenaen. Vi oppfordrer alle til å benytte kollektiv transport med Lysaker stasjon som knutepunkt, eller benytte shuttle-bussene som settes opp. 

Savnet jente funnet i god behold

16-åringen fra Høvik som har vært savnet siden torsdag morgen den 15. september ble fredag kveld ca. kl. 2230 funnet i god behold i Oslo av bekjente.