Om oss

Visepolitimesteren leder politiet i Asker og Bærum blant annet gjennom sin ledergruppe som består av administrasjonssjefen, personalsjefen og sjefene for driftsenhetene - tilsammen 10 medlemmer. Disse er:

Administrativ enhet
administrasjonssjef Siri Carlsen Græsli
Personal
personalsjef Jørn Haugland
Asker politistasjon
politiinspektør Ann-Gørild Kjeldsen
Bærum politistasjon
politiinspektør Torgeir Lindstad
Kriminalavdelingen
politiinspektør Ketil Thue
Utlendings - og forvaltningsavdelingen
politiinspektør Camilla Lein Damsleth
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
politioverbetjent Jørgen Asdøl
Retts- og påtaleavdelingen
politiinspektør Stine Benedicte Karlsen
Asker og Bærum namsfogdkontor
namsfogd Jonny Inge Nauste