Kontaktinformasjon

Telephone
78995790
Email
post.grensekom@politiet.no
Fax
78995792
Street address
Egebergsgate 6, 9900 Kirkenes Show in map
Address
Postboks 88, 9915 Kirkenes

Opening hours

Monday
9:00am–2:00pm
Tuesday
9:00am–2:00pm
Wednesday
9:00am–2:00pm
Thursday
9:00am–2:00pm
Friday
9:00am–2:00pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed

Jarfjord grensestasjon, tlf. 78 99 41 02
Pasvik grensestasjon, tlf. 78 99 41 40

Om oss

Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene bli overholdt av begge parter. Grensekommissariatet er i dag underlagt Politidirektoratet som et eget selvstendig organ. Stillingen som grensekommissær er sivil.