Gudbrandsdal politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Nytt pass

Forhåndsbestill time ved Lillehammer politistasjon når du trenger nytt norsk pass. Du må registrere e-postadresse og mobiltelefonnummer og kan bestille for flere personer i samme bestilling. Du kan også avbestille eller endre time elektronisk i samme løsning.  Etter at bestillingen er gjennomført, vil du få et bestillingsnummer tilsendt per e-post eller SMS. 

Arbeidet med politiets lokale organisering i Innlandet politidistrikt

1. januar 2016 ble Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikt slått sammen til Innlandet politidistrikt.Politidistriktet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i den lokale organisering (politistasjoner og lensmannskontor). Målet er at den nye organiseringen skal gi befolkningen et bedre og mer tilstedeværende politi. For å skape et godt resultat er det viktig med god involvering av kommuner og distriktets egne ansatte. Her kan du lese mer om hvordan dette arbeidet foregår i Innlandet.

Høringssvar Ny lokal struktur i Innlandet politidistrikt

Her finner du høringssvarene om ny lokal struktur i Innlandet politidistrikt.

Samarbeid er nøkkelen

Politiet er i endring for å skape et bedre politi. Det innebærer forandringer i den lokale strukturen. Dette skaper engasjement både i lokalbefolkningen, blant politikere og politiansatte, og det er både naturlig og viktig! Jeg skal bruke tida framover til å lytte og vurdere alle innspill og argumenter før min anbefaling går til Politidirektoratet. Mange er opptatt av om færre lensmannskontor vil gå ut over det forebyggende arbeidet. Men er et godt nærpoliti det samme som en politistasjon eller lensmannskontor i hver kommune?