Gudbrandsdal politidistrikt

Nytt pass

Forhåndsbestill time ved Lillehammer politistasjon når du trenger nytt norsk pass. Du må registrere e-postadresse og mobiltelefonnummer og kan bestille for flere personer i samme bestilling. Du kan også avbestille eller endre time elektronisk i samme løsning.  Etter at bestillingen er gjennomført, vil du få et bestillingsnummer tilsendt per e-post eller SMS. 

Begrenset åpningstid utlendingsekspedisjon i sommer

Pga. ferieavvikling har vi begrenset åpningstiden i utlendingsekspedisjonen på Lillehammer uke 28-33. 

Endret åpningstid Øyer lensmannskontor

Øyer lensmannskontor er fra 13. juni åpent 2 dager i uka, mandag og torsdag fra kl 8-15.  Kontoret har sommerstengt i uke 29-31 pga. avvikling av ferie.  De dagene lensmannskontoret et stengt kan publikum ta kontakt med politiet på Lillehammer på tlf 02800. 

Behandlingstid våpensøknader i sommer

Behandlingstiden for våpensøknader vil øke nå mot sommerferien fra 4-5 uker til 6-7 uker.   

Vær forsiktig og bruk hodet

Det har vært flere gressbranner i distriktet vårt de siste dagene. Nå blir alle tilfeller av gressbrann anmeldt og bøtelagt.