Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.

Nytt distrikt

1. januar 2016 ble Rogaland og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt. Der pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen. Målet er å skape et bedre politi.

Anmeldte lovbrudd går ned i politidistriktet

Antall anmeldelser har sunket jevnt de siste årene. Størst endring finner vi mellom 2014 og 2015, men nedgangen fortsatte i 2016. Totalt gikk antall anmeldte saker i 2016 ned med 1254 i Sør-Vest politidistrikt sammenlignet med året før. Nedgangen i det totale antallet anmeldelser skyldes først og fremst nedgangen i anmeldte vinningslovbrudd.

Politiet utvider siktelsen mot 32-åring

Den 32 år gamle mannen, som er siktet for drapet på Mark Ole Jensen (52) i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune like før klokken 16.00 søndag 29. januar, er nå også siktet for drapsforsøk mot en annen person.

Politiet undersøker siktedes bevegelser drapsdagen

Mark Ole Jensen (52) ble funnet hardt skadet i et bolighus på Røyneberg i Sola kommune like før klokken 16.00 søndag 29. januar. Han ble erklært død på stedet kort tid etterpå. Politiet undersøker nå siktedes bevegelser drapsdagen.