Aktuelt

Før nyttår ba politimesteren i daværende Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, Steinar Langholm, Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken der Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995.

- Vi har bedt den nyetablerte enheten i Kripos om å gå igjennom saken på nytt. Enheten har spesialiserte etterforskere som vil kunne se på saken med nye øyne. Vi har et ønske om at både taktiske og tekniske undersøkelser skal gjennomgås. Vårt klare mål er å løse saken, sier fungerende leder i Sør-Vest politidistrikt, Steinar Langholm.

Kripos har svart positivt på anmodningen. Enheten vil vurdere saksdokumentene og annen tilgjengelig informasjon, foreta nødvendige undersøkelser og skrive en rapport med forslag til videre håndtering. Det er fortsatt politidistriktet som har det formelle etterforskings- og påtaleansvaret for saken. Dette vil bli Cold case-enhetens første sak.

Ny seksjon i Kripos

Kripos fikk 6. mai 2015 i oppdrag av Politidirektoratet (POD) å opprette en enhet som skal arbeide med alvorlige, uoppklarte saker. I tråd med oppdragsbeskrivelse og instruks fra POD og Riksadvokaten, har Kripos fram til nå arbeidet med å etablere enheten.

Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker består av en seksjonsleder, én politiadvokat, tre drapsetterforskere, én kriminaltekniker, én kriminalanalytiker og én psykologspesialist. Alle har særskilt bred og relevant erfaring.

Enhetens leder, politiinspektør Espen Erdal, hadde selv en rolle i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken for cirka 20 år siden. Det er imidlertid utpekt en erfaren hovedetterforsker, uten tidligere befatning med saken, til å lede det daglige arbeidet. Heller ingen av de øvrige i Cold case-enheten har hatt befatning med saken tidligere. Det er viktig at saken ses på med nye øyne og vi må motvirke mulige feller som forutinntatthet og gruppetenkning.

- Vår enhet vil gå gjennom saken for å se om det, med dagens etterforskningsmetoder og teknologi, kan ligge nye muligheter for en oppklaring. Gjennomgangen vil utvilsomt være svært krevende og det ligger en rekke utfordringer i det å etterforske et drap som skjedde for mer enn 20 år siden, sier politiinspektør Espen Erdal i Kripos.

Ønsker tips

Politiet ønsker i denne saken tips fra personer som mener å ha nye opplysninger. Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker ved Kripos har opprettet en egen tipstelefon og -mail som kan benyttes:

Tlf. 458 78 112
Mail: tips.coldcase@politiet.no

 

Kontakt ved Sør-Vest politidistrikt: Linda Merethe Lie, tlf. 52 86 81 06/934 78 715

Kontakt ved Kripos: presseansvarlig Ida Dahl Nilssen, tlf. 962 37 276
Pressemail Kripos: kripos.info@politiet.no