Hedmark politidistrikt

Involvering av kommunene

I styringsgruppa for arbeidet med den lokale politistrukturen er kommunene i Innlandet representert en ordfører fra hver av de 10 regionrådene i Hedmark og Oppland. Styringsgruppa består for øvrig av representanter for politidistriktets ledelse, de ansatte fagorganisasjoner og hovedverneombudet. Politimester Johan Brekke er leder av styringsgruppa.

Medlemmer fra kommunene:

Johnny Hagen (regionrådet for fjellregionen), Geir Roger Borgedal (Hamarregionen), Ole Tvete Muriteigen (regionrådet for Midt Gudbrandsdal), Inger Torun Klosbøle (regionstyret i Valdres), Ole Gustav Narud (regionrådet for Sør Østerdal), Harald Tyrdal (regionrådet for Hadeland), Brit Kramprud Lundgård (regionrådet for Lillehammer-regionen), Sjur Strand (Kongsvinger Regionråd), Leif Waarum (regionrådet for Gjøvikregionen), Bengt Fasteraune (regionrådet for Nord-Gudbrandsdal).

Medlemmer fra politidistriktets ledelse og hovedverneombud:

Johan Brekke Johan Martin Welhaven, Olav Sørby, Linn Hilde Fosso, Renate Melbye Utti, Torunn Mellison, Siri Stai Vesterås, Bjørn Lier, Ronny Hvalby Solli, Stian Loeng (hovedverneombud).

Medlemmer fra tjenestemannsorganisasjonene:

Jørn Arild Flatha (Norges politilederlag), Finn Hvalbye (Politiets Fellesforbund), Henning Klauseie (Politijuristene) og Kristian Lunde (Parat).

Plan for samarbeid med kommuner

15.08.16 Utredning av forslag til lokal tjenesteenhetsstruktur starter (tjenesteenheter, tjenestesteder og geografiske driftsenheter)

23.08.16 Møte i styringsgruppe lokal tjenesteenhetsstruktur

16.09.16 Samarbeidskonferanse/workshop med kommuner og andre involverte

19.09.16 Samarbeidskonferanse/workshop med kommuner og andre involverte

12.10.16 Forslag til lokal tjenesteenhetsstruktur utarbeidet

17.10.16 Møte i styringsgruppe lokal tjenesteenhetsstruktur

21.10.16 Høring sendes til kommuner og andre berørte parter

24.10.16 Høringskonferanse om lokal tjenesteenhetsstruktur i Innlandet politidistrikt

02.12.16 Høringsfrist for lokal tjenesteenhetsstruktur i Innlandet politidistrikt

08.12.16 Møte i styringsgruppe lokal tjenesteenhetsstruktur

15.12.16 Møte i styringsgruppe lokal tjenesteenhetsstruktur

Medio januar 2017 Politidirektoratet beslutter lokal tjenesteenhetsstruktur i Innlandet politidistrikt

19.03.17 Frist for berørte kommuner på å klage til Politidirektoratet
01.04.17 Politidirektoratets frist for å videresende klage til Justis- og beredskapsdepartementet
01.07.17 Iverksettelse av ny organisering/tjenesteenhetsstruktur i Innlandet politidistrikt

Politimester , prosjektleder og andre fra politiet har i tillegg orientering til kommunestyre, formannskap eller regionråd etter avtale.