Helgeland politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.

Framtidens politi i Nordland

Den 1. januar 2016 ble Helgeland, Salten og deler av Midtre Hålogaland politidistrikt slått sammen til Nordland politidistrikt. Det pågår nå en prosess med å bygge den nye organisasjonen og skape et bedre politi for alle som bor og ferdes i Nordland.

Tysfjordmannen løslatt fra varetekt

Tysfjordmannen som i desember i fjor ble pågrepet og siktet for blant annet fem voldtekter ble i går løslatt av Salten tingrett.

Kriminalitetsbildet for 2016 i Nordland politidistrikt

Kriminalitetsbildet 2016 for Nordland politidistrikt er den første årsrapporten som gir et samlet bilde for Nordland politidistrikt, etter at politidistriktet ble opprettet 1. januar 2016. Rapporten viser at politidistriktet har levert mange gode resultater, til tross for at vi har stått midt i en krevende omstilling.

- Slik blir politiet organisert i Nordland

Politidirektoratets beslutning er klar. Slik blir politiet organisert i Nordland.