Hordaland politidistrikt

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Arbeidet med politiet sin lokale organisering i Vest politidistrikt

1. januar 2016 blei Sogn og Fjordane og  Hordaland politidistrikt slått saman til Vest politidistrikt. Det er i gang ein prosess med å byggje den nye organisasjonen, og skape eit betre politi i  Vest politidistrikt.

Pressemelding: Tilråding av ny struktur for Vest politidistrikt

Politimeister Kaare Songstad har valt å oppretthalde 30 politistasjonar og lensmannskontor i det endelege framlegget til ny struktur for Vest politidistrikt som er sendt over til Politidirektoratet.

Høyringssvar - Ny tenestestruktur Vest politidistrikt

Høyringssvara knytta til ny tenestestruktur i Vest politidistrikt er no tilgjengelege.

Politimeisterens forslag til tenestestader og tenestestadeiningar

Politimeisteren ønskjer ein struktur som kan gi ein betre operativ og slagkraftig organisering for å oppnå mål i nærpolitireforma.