Aktuelt

Arbeidet har vært organisert i et prosjekt hvor de ansatte det siste året rullet opp flere nettverk av personer som har begått overgrep mot barn, både fysiske overgrep og overgrep over internett. Prosjektet har så langt identifisert 51 personer som er involvert i flere nettverk med forgreininger over hele landet, også internasjonalt. Et stort antall bilder, filmer og chatter er beslaglagt og gjennomgått.  Størrelsen på det samlede beslaget er så langt på 150 terabyte med data, og er således et av de største beslagene i norsk historie.

Politidistriktet har i løpet av etterforskningen stanset pågående overgrep, identifisert flere fornærmede og fått identifisert og registrert flere overgripere.

Etterforskningen viser at denne typen nettverk av overgripere ofte har sitt utspring på det mørke nettet. Derfor var det naturlig å kalle prosjektet Operasjon Dark Room. Det mørke nettet har vært et sted der overgripere ofte har kunnet dele sin interesse for barn uforstyrret. Mye av Operasjon Dark Room sin innsats har derfor rettet seg mot nettopp det mørke nettet.

Opprullingen startet med en anmeldelse inngitt på Krimvakten, Bergen politistasjon, høsten 2015. Saken som dreide seg om seksuell omgang med en jente på 14 år ble sendt til Volds- og sedelighetsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon. Beslaget som ble gjort omfattet billedmateriale av grove overgrep mot barn, det viste også en utstrakt kontakt med andre med interesse for overgrep mot barn. Det er dette materialet som er utgangspunktet for Operasjon Dark Room.

I prosjektet har det jobbet 25 personer med tverfaglig kompetanse.  Foruten etterforskningsleder og påtaleurist  fra Volds- og sedelighetsseksjonen, NK etterforskningsleder fra spaning og etterretning, så har gruppen bestått av erfarne etterforskere fra ulike avsnitt ved Bergen sentrum politistasjon men også fra ulike driftsenheter i politidistriktet. Spesialetterforskere fra datakrim, analytikere og etterforskere med spesialkompetanse på tilrettelagte avhør er også tilknyttet gruppen.

Det at den tverrfaglige kompetansen har kunnet jobbe tett sammen har gitt politidistriktet et solid fagmiljø for denne typen saker.

-Saken som Vest politidistrikt nå har redegjort for, er en alvorlig og kompleks sak på et av de høyest prioriterte kriminalitetsområdene: vold og overgrep mot barn. Jeg har selv ved to anledninger vært i Vest politidistrikt og fått en orientering om saken. Det var ikke vanskelig å være enig med politimesteren  i at denne saken skulle ha topp prioritet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.