Kontakt oss

Politiet er inndelt i nye distrikter fra 1.1.2016. Det er foreløpig ingen endring i politiets adresse eller telefonnummere. Se i menyen til venstre for kontaktinformasjon til politidistrikter, politistasjoner og lensmannskontorer.

Politiets nødnummer, 112 er gratis å bruke.

Prisen for å ringe 02800 varierer etter hvilken tjenesteleverandør (teleoperatør) du benytter. Det samme gjelder om du ringer direkte til ditt politidistriktet på åttesifret telefonnummer.  Kontakt din teleoperatør for informasjon om priser.