Kontakt oss

Pass

Telefon 38 13 60 00

E-post: post.agder@politiet.no

Det er begrenset tid for drop-in i Arendal. Det er trekking av kølapp for drop-in fra mandag til torsdag mellom 09.00-09.30. Det er ingen drop-in på fredag. Av kapasitetshensyn må det påregnes venting for saksbehandlingen gjennom dagen. Publikum oppfordres til å benytte seg av timebestilling for å søke pass.

Informasjon om timebestilling og huskeliste når du skal søke pass finner du her:
https://www.politi.no/agder/nyhet_16074.xhtml

 

Utlendingssaker

Telefon 38 05 46 80

E-post: post.agder@politiet.no

OBS: Seksjon for utlendingsforvaltning i Arendal og Kristiansand er stengt torsdag 4. mai og fredag 5. mai 2017. Gjelder også telefontid.

Søknader om oppholdstillatelse og timebestilling:
Gå til www.udi.no  for å registrere din søknad, betale gebyr og bestille timeavtale for personlig fremmøte hos politiet. Dette er fremgangsmåten som skal benyttes ved alle typer søknader, med unntak av der det ikke kan søkes via www.udi.no, det vil si fornyelser av oppholdstillatelser gitt etter søknad om beskyttelse (asyl). I disse tilfellene må timeavtale bestilles på telefon eller e-post, se kontaktinformasjon nederst.

- Originale dokumenter OG kopi av dokumenter må medbringes ved oppmøte på timeavtale. Se www.udi.no/sjekklister for oversikt over hvilken dokumentasjon du må ha med. Politiet har ikke anledning til å ta kopier av søknadsdokumentasjon. Alle som har timeavtale må vente i venterommet og vil bli innkalt til saksbehandler.

Husk å ha id-dokumentene dine klare når du kommer frem til skranken.

Mrk! Personer bosatt i Grimstad og østover møter hos politiet i Arendal. Øvrige personer bosatt i Aust- og Vest-Agder møter i Kristiansand.
Nytt: Fra 23. januar 2017 vil det ikke lenger være mulig å møte i Arendal på "drop-in" for å levere søknader eller for å bestille oppholdskort. Alle må bestille time på forhånd.

I Kristiansand er det også timebestilling for alle som skal bestille oppholdskort, se www.udi.no/oppholdskort for mer informasjon. Det har fra juni 2016 ikke lenger vært mulig å møte på "drop-in" for å få bestilt oppholdskort.

Når du har fått en timeavtale, skal du møte opp ved oppmøtestedet du har valgt:

Politihuset i Kristiansand
Adresse: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand

Arendal politistasjon
Adresse: Åsbieveien 39, 4848 Arendal

Informasjon og veiledning:
Vi har informasjonsluke hvor du kan få generell informasjon og veiledning, bl.a. om hvordan du kan søke på nett. Har kan du også få hjelp til stempling av garantiskjema* samt utlevering av reisebevis og utlendingspass.

I tillegg gir vi informasjon og veiledning over telefon og på e-post.

Vi har ikke mulighet til å gi andre svar på spørsmål om saksbehandlingstid enn den generelle informasjonen vi har på politiets nettsider, se www.politi.no/agder/tjenester/utenlandsk_borger/saksbehandlingstider/ Vi har heller ikke mulighet til å gi andre svar på forespørsler om saken din kan gå foran i køen, enn det som fremgår her: www.udi.no/ord-og-begreper/kan-soknaden-din-ga-foran-i-koen-prioritering/

Åpningstider informasjonsluke:
Kristiansand: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.30-11.30 (Onsdager stengt)
Arendal: Tirsdag og torsdag 0900-1000

E-post og telefon:
e-post:
post.agder@politiet.no
Telefon 38 05 46 80
Telefontid: tirsdag og torsdag 08.30-09.30 

* Hvis det kun gjelder stempling av garantiskjema kan du i tillegg til utlendingsseksjonene i Arendal og Kristiansand henvende deg følgende steder: Flekkefjord politistasjon, Lyngdal lensmannskontor, Evje og Hornnes lensmannskontor, Valle lensmannskontor, Mandal politistasjon, Grimstad politistasjon, Tvedestrand lensmannskontor og Risør politistasjon.

(Du kan få veiledning om hvordan du kan søke på nett i de ulike kommuner. I Kristiansand er det Selvhjelpskontoret (SEIF) i Kristiansand, Skippergaten 2, som kan yte slik bistand.)

                                                                                                                                    

Applications for residence permits and booking of appointments:

Go to www.udi.no/en to register your application online, pay the application fee and book an appointment to submit the application personally at the Immigration office. This is the procedure for all permits with the exeption of renewals of asylum permits. For the mentioned exceptions appointments must be booked by telephone or e-mail; see contact info below.

-Original documents AND copies of the documents must be presented at the scheduled appointment. See www.udi.no  for an overview of necessary documentation. The Police does not have capacity to make photocopies. Applicants with pre-booked appointments must await notification in the waiting room at the date and time of their appointments.

Keep ID-documents ready when approaching the desk for your appointment.

Note! Those living in Grimstad and eastward must submit their applications at the Police in Arendal. For those living in the rest of Aust Agder and Vest Agder applications shall be submitted at the Police in Kristiansand.

New: From January 23rd 2017 it will no longer be possible to submit applications or order residence cards in Arendal without pre-booked appointments. Everyone must book an appointment in advance.

In Kristiansand pre-booked appointments are required for ordering residence cards. See www.udi.no/oppholdskort  for more information. Since June 2016 "drop-in" at the Police for ordering residence cards has no longer been possible.

When an appointment has been booked: meet in person at the selected location:
Politihuset i Kristiansand
Adresse: Tollbodgata 45, 4614 Kristiansand

Arendal politistasjon
Adresse: Åsbieveien 39, 4848 Arendal

Information and guidance:
An information desk where applicants can receive general information and guidance is available in both Arendal and Kristiansand. Instructions on how to register an application on-line can be received here. The Police may also be contacted for inquiries by telephone and e-mail.

Information concerning case processing times are available at www.politi.no/agder/tjenester/utenlandsk_borger/saksbehandlingstider. The Police does not have capacity to answers question relating to case processing times beyond the general information available at its webpages. Information about the possibility of your case being moved to the front of the queue(given priority) are to be found at https://www.udi.no/en/word-definitions/can-your-case-moved-front-queue-priority/. The Police are unable to give additional information on these matters.

Information desk opening hours:
Kristiansand: Monday, Tuesday, Thursday and Friday 08.30 -11.30(Wednesday closed)
Arendal: Tuesday and Thursday 09.00-10.00

E-mail and telephone
E-mail:
post.agder@politiet.no
Telephone 38 05 46 80
Telephone hours: Tuesday and Thursday 08.30-09.30

*If  you need to have a guarantee form signed you may, in addition to Kristiansand and Arendal, contact the following locations:Flekkefjord politistasjon, Lyngdal lensmannskontor, Evje og Hornnes lensmannskontor, Valle lensmannskontor, Mandal politistasjon, Grimstad politistasjon, Tvedestrand lensmannskontor og Risør politistasjon.

(Information on how to register an application on-line can be obtained in the municipality(kommune) you live in.  In Kristiansand Selvhjelpskontoret (SEIF) Skippergaten 2 offers this service.)

Hittegods

Telefon 38 13 60 00

Sivile saker

Telefon 38 13 60 00

Mrk: Ring for avtale utover åpningstid.
Forliksråd i Arendal.

Arendal politistasjon

Åpningstider

 • Mandag Døgnåpen
 • Tirsdag Døgnåpen
 • Onsdag Døgnåpen
 • Torsdag Døgnåpen
 • Fredag Døgnåpen
 • Lørdag Døgnåpen
 • Søndag Døgnåpen

Pass

Åpningstider  

 • Mandag Timebestilling*
 • Tirsdag Timebestilling*
 • Onsdag Timebestilling*
 • Torsdag Timebestilling*
 • Fredag Timebestilling*
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt

Utlendingssaker

Åpningstider  

 • Mandag Timebestilling*
 • Tirsdag Timebestilling*
 • Onsdag Timebestilling*
 • Torsdag Timebestilling*
 • Fredag Stengt
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt

Hittegods

Åpningstider  

 • Mandag 10.00-14.00
 • Tirsdag 10.00-14.00
 • Onsdag 10.00-14.00
 • Torsdag 10.00-17.00
 • Fredag Stengt
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt

Sivile saker

Åpningstider  

 • Mandag 10.00-14.00
 • Tirsdag 10.00-14.00
 • Onsdag 10.00-14.00
 • Torsdag 10.00-14.00
 • Fredag 10.00-14.00
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt