Kontakt oss

Forvaltningstjenester

Vi gjør oppmerksom på at det er egne åpningstider for førerkort / kjøresedler og våpen:
Tirsdag   kl. 08.30-17.30
Torsdag  kl. 08.30-15.00

Telefontid til forvaltningstjenester og pass:
Mandag, onsdag og torsdag: kl. 9.00-11.00

Politiattest
Vi oppfordrer alle til å søke om politiattest (vandelsattest) elektronisk, se: www.politi.no/tjenester/politiattest 
Dersom du er under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke elektronisk, kan du sende søknad per post, se: www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes 

Pass

Utfyllende informasjon om pass

Timebestilling for pass
* Du kan forhåndsbestille time for inntil én måned frem i tid. Dersom du ønsker å bestille time for neste virkedag (mandag-fredag), må du gjøre dette før klokken 12 dagen før.
* Du kan bestille for inntil fem personer samtidig. Du kan også avbestille, eller endre, tidligere bestilt time elektronisk i samme løsning.
* Når du bestiller time, må du registrere e-postadresse og mobiltelefonnummer. Etter at du har bestilt time, får et bestillingsnummer via e-post eller SMS.

Gå til: Timebestilling pass Lillestrøm for å bestille time for pass. Merk at enkelte brukere av Google Chrome kan ha problemer med å åpne linken, forsøk med andre nettlesere.
Vi gjør oppmerksom på at du også kan søke pass ved alle lensmannskontorene på Romerike. Der trenger du ikke å forhåndsbestille time.

Når du kommer til forhåndsbestilt time:

Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall parkeringsplasser for besøkende utenfor politihuset. Vi oppfordrer deg derfor til å komme i god tid før avtalen din. Dersom du ikke møter til avtalt time, må du booke ny avtale.
*Ta med deg bestillingsnummeret og møt på passkontoret senest 10 minutter før bestilt time.
* Tast inn bestillingsnummeret i en av automatene ved inngangspartiet til passkontoret i 2. etasje. Du vil da få en egen kølapp for de som har forhåndsbestilt time.
* Ved for sen ankomst blir forhåndsbestilt time slettet, og du må trekke vanlig kølapp og vente til det er din tur.

Husk å ta med gammelt pass
Husk å ta med tidligere pass og eventuell tilleggslegitimasjon dersom passet er utgått for mer enn tre måneder siden. 
Ved bestilling av pass til barn må det være med signert fullmakt og legitimasjon fra den av foreldrene som ikke møter med barnet. Barnet må være med.

Passfoto av barn under 3 år
Barn under 3 år, noen ganger også litt eldre, klarer ikke sitte stille lenge nok til å få tatt godkjent passfoto i biometrikiosken (som vi normalt bruker ved produksjon av pass). 
Dere bør derfor ha med passfoto av barnet. Det kan enten tas hos fotograf, eller i fotoautomat på passkontoret.

Garantitiden for pass er 10 virkedager. 

Fotoautomat
Vi har fotoautomat ved passkontoret i Lillestrøm dersom det skulle være behov for å ta bilde 
(NB: Særlig av barn, som det kan være vanskelig å få tatt godkjent bilde av i biometrikiosken).
Pris: 80 kroner.
Fotoautomaten tar både kontanter og betalingskort.

Nødpass i Øst politidistrikt, Romerike
Nødpass for innbyggere Øst politidistrikt, Romerike blir kun utstedt ved
- Forvaltningsseksjonen ved politihuset i Lillestrøm ( i åpningstiden)
- Gardermoen politistasjon ved politiposten i terminalbygningen (når politiposten er åpen).

Lensmannskontorene utsteder ikke nødpass.
Hvis du har behov for nødpass, kan du i åpningstiden søke om det ved passkontoret på politihuset i Lillestrøm eller ved Gardermoen politistasjon. Merk at du ikke trenger å bestille time for å søke om nødpass. Husk å ta med reisedokumenter samt to like passbilder. Dersom du velger å bestille nødpass på flyplassen må du beregne ekstra tid før flyavgang. 

Utlendingssaker

Utlendingssaker
Alle
utlendingssaker i Øst politidistrikt, Romerike blir behandlet ved Utlendingsseksjonen i politihuset i Lillestrøm.

Telefontid til Utlendingsseksjonen: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00 - 14.00.

lnnlevering av løsningserklæring, utlevering av reisedokument og statsborgerbevis, stempling av garantiskjema og fornyelse av asylsøkerbevis kan ordnes i Utlendingsseksjonens informasjonsskranke uten timebestilling .

OBS: Det er timebestilling ved Utlendingsseksjonen
Alle søkere i Øst politidistrikt, Romerike som skal levere dokumenter i forbindelse med søknader etter utlendings- og statsborgerskapsloven, bestille time på internett.
Det samme gjelder for søkere som som ønsker å registrere søknad via UDI sin nettportal.

Dette omfatter for eksempel disse sakene:
- familieinnvandring
- studietillatelse
- tillatelse på grunnlag av arbeid
- au pair
- permanent oppholdstillatelse
- søknad om statsborgerskap
- søknad om reisedokumenter
Innlevering av dokumenter skjer hos Utlendingsseksjonen (ved politihuset i Lillestrøm).

Timebestilling på internett gjelder alle saker med unntak av fornyelse av tillatelse etter søknad om asyl og tillatelse på selvstendig grunnlag (f.eks. Utlendingsloven § 53).
Disse søknadene kan ikke registreres på internett; du må bestille time til innlevering av papirsøknad.
Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post.romerike@politiet.no eller kontakte oss på telefon 64 84 20 00 mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00 - 14.00.
Dersom du har permanent oppholdstillatelse og skal ha nytt oppholdskort, må du registrere søknad om nytt oppholdskort på nett og bestille time.
Sjekk www.udi.no for nødvendige vedlegg til din type søknad.

Nettportal for registrering av søknader og timebestilling
Søknader skal registreres på UDIs nettportal: https://selfservice.udi.no
Når søknaden er registrert og betalt, blir du bedt om å bestille time hos politiet.
OBS: Søknadsprosessen er ikke fullstendig før du har levert nødvendig dokumentasjon hos politiet.

Når trenger du ikke timeavtale?
Dette får du ordnet i Utlendingsseksjonens informasjonsskranke uten timeavtale:
- Stempling av garantiskjemaer
- Innlevering av løsningserklæringer
- Henting av statsborgerbrev

Åpningstid for informasjonsskranken (ikke øvrige tjenester ved seksjonen) : 
Fra mandag til og med fredag kl. 08.30-15.00

Timeavtale til andre formål?
(NB: Omfatter blant annet fornyelse av tillatelse etter søknad om asyl og tillatelse på selvstendig grunnlag).

Trenger du avtale tid for andre gjøremål enn de som er nevnt ovenfor, send oss en e-post til: post.romerike@politiet.no, med overskrift "Til Utlendingsseksjonen".
Du kan også kontakte oss i telefontiden vår; tlf.nr. 64 84 20 00 mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.


INFORMATION IN ENGLISH
All immigration issues in Øst Police District, Romerike are handeled at the Immigration Office in Lillestrøm.

Apply for appointments online
All applicants living in Øst Police District, Romerike
are required to make an appointment in advance if they are going to file documents in connection with applications made in accordance with the Immigration or Citizenship Act.
The documents should be filed at the Immigration Office (Jonas Liesgate 20, Lillestrøm).

Where to register
You have to register your application on UDI's website https://selfservice.udi.no 
When the application is registered and paid for, you will be asked to make an appointment with the police.
Please notice that the application process is not completed until the applicant has made a personal appearance and submitted the required documentation to the police.

Online applications
All applicants living in Øst Police District, Romerike are required to register an application or register as an EU/EEA-citizen on UDI'swebsite and make an appointment in advance: https://selfservice.udi.no
This applies to all cases, except for renewals of permits related to asylum andapplications on independent grounds (ex.utl § 53).These applications can not be registered online; you must make an appointment to submit a paper application.
You can do this by sending an email to post.romerike@politiet.no or by contacting us by phone 64 84 20 00 Monday, Tuesday and Thursday between 12:00 and 14:00.
If you have a permanent residence permit and need a new residence card, you need to register an application for a new card online and book an appointment.
Check www.udi.no for documents required with your type of application.

You do not need an appointment in order to
- have your guarantee form stamped by the police
- file your release of citizenship
- pick up your Norwegian citizenship letter
This can be done at the information desk at the ground floor. 

Openings hours for the information desk only:  

From Monday to Friday 08:30-15:00. 

Other subjects
If you need to make an appointment for somthing other than submitting an application, you can do this by sending an email to post.romerike@politiet.no
Please write "To the Immigration Office" in the subject line, and provide us with information needed to contact you, including the reason why you need an appointment.
Alternatively you can call 64 84 20 00 in our telephone hours Mondays, Tuesdays and Thursdays between 12:00 and 14:00.

Felles utlendings- og forvaltningsenhet (Lillestrøm/Skedsmo)

Åpningstider

 • Mandag 08.30 - 15.00
 • Tirsdag 08.30 - 17.30
 • Onsdag 08.30 - 15.00
 • Torsdag 08.30 - 15.00
 • Fredag 08.30 - 15.00
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt

Forvaltningstjenester

Åpningstider  

 • Mandag Stengt
 • Tirsdag 08.30 - 17.30
 • Onsdag Stengt
 • Torsdag 08.30 - 15.00
 • Fredag Stengt
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt

Pass

Åpningstider  

 • Mandag 08.30 - 15.00
 • Tirsdag 08.30 - 17.30
 • Onsdag 08.30 - 15.00
 • Torsdag 08.30 - 15.00
 • Fredag 08.30 - 15.00
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt

Utlendingssaker

Åpningstider  

 • Mandag 08.30 - 15.00
 • Tirsdag 08.30 - 17.30
 • Onsdag 08.30 - 15.00
 • Torsdag 08.30 - 15.00
 • Fredag 08.30 - 15.00
 • Lørdag Stengt
 • Søndag Stengt