Aktuelt

Dette er et resultat av et meget godt samarbeid mellom politidistriktene som har ansvaret for sakene, Interpol, ID-gruppa ved Kripos og Folkehelseinstituttet.

Saker fra Salten og Oslo

Den ene saken gjelder en død mann som ble funnet i en hytte ved Rønvikfjellet utenfor Bodø i slutten av februar i år. DNA ble søkt mot alle norske saknetmeldinger uten treff. Kripos sendte ut informasjon om funnet via Interpol, og ved hjelp av DNA er det nå bekreftet at mannen er en fransk statsborger født i 1943.

Den andre saken gjelder en død mann som ble funnet på et toalett ved Nordstrand Bad i Oslo i 2011. I mai 2015 fikk Kripos inn en DNA-profil fra en pårørende til en saknet polsk statsborger. Denne profilen hadde likheter med DNA-profilen fra den døde og er nå analysert ved Folkehelseinstituttet med positivt resultat. Den polske mannen som nå er identifisert er født i 1954.

Godt samarbeid

- Selv om det kan gå lang tid før man får et svar, illustrerer disse sakene at systemene våre fungerer nasjonalt og internasjonalt. Det viser også hvor viktig det er å få inn saknetmeldinger som holder Interpols standard, sier Per Angel, leder av ID-gruppa ved Kripos.

I Kripos` saknetregister er det registrert 21 saker med uidentifiserte lik per 1.6.2015. Fem av sakene tilhører svensk og dansk politi, men er også registrert i Norge fordi kroppene er funnet i grenseområder.

Kontakt:  Salten politidistrikt, politiadvokat Øyvind Rengård tlf. 75 54 59 12

Kripos` pressetelefon: Tlf. 22 66 80 60