Aktuelt

Espen Erdal er tilsatt som leder for den nyopprettede enheten for etterforskning av alvorlige uoppklarte saker ved Kripos. Erdal kommer fra stilling som direktør for PWCs granskingsenhet og har lang erfaring som leder, etterforsker og gransker.  Erdal er utdannet politi og har tidligere hatt flere ulike stillinger ved Kripos. Fra 1999 til 2002 jobbet han som utrykningsleder ved Voldsavsnittet og han var senere med på å bygge opp Kripos’ seksjon for internasjonale forbrytelser.

Utfordrende arbeid

Erdal er 53 år gammel, bosatt i Bærum, men kommer opprinnelig fra Norheimsund i Hordaland. Han har spesialisert kompetanse blant annet innen etterforskingsledelse, avhørsmetodikk og granskingsmetodikk.

- Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å lede dette svært viktige arbeidet. Det er mange utfordringer knyttet til arbeidet med «gamle saker» og de er gjerne allerede grundig etterforsket uten å bli løst. Jeg er likevel, på sikt, overbevist om at vi vil bidra til å kunne gi etterlatte og andre flere svar, sier Espen Erdal.

Lokal forankring

Cold case-enhetens oppgave vil bli å bistå politidistriktene i alvorlige uoppklarte saker som enten er avsluttet eller hvor etterforskningen er trappet betydelig ned. Sakstypen vil primært være drapssaker som ikke er oppklart, men også mistenkelige dødsfall og saknetsaker som kan være drap. Også andre sakstyper kan være aktuelle.

Arbeidet med disse sakene skal som en hovedregel fortsatt være lokalt forankret og de skal løftes inn til Kripos via politidistriktene. Kripos kan i særlige tilfeller overta etterforskningsansvaret og det påtalemessige ansvaret.

Flere stillinger i Cold Case-enheten vil bli besatt de neste månedene. Erdal vil være på plass i den nye stillingen medio august.

For mediehenvendelser til Espen Erdal, Kripos’ pressetelefon: 23 20 80 60 eller

e-post:Kripos.info@politiet.no.

Foto/Espen Erdal