Aktuelt

Tirsdag 30. juni overleverte mannskapet 419 migranter til italienske myndigheter. Samme dag var det bytte av mannskap fra politi- og forsvar. De skal bruke noen dager på å gå igjennom rutiner og avholde øvelser før de gjenopptar patruljering sør i Middelhavet.

- Det nye mannskapet er allerede i gang med å gjøre seg kjent med alle rutiner og vi har gjennomført en vellykket øvelse, sier Erling Olstad, som har tatt over som styrkesjef for Tore Barstad.

Erling Olstad ny styrkesjef

Olstad var selv med på redningsaksjonen 28. juni, hvor de reddet 419 migranter. Mannskapet om bord på Siem Pilot jobber hele tiden med å optimalisere rutiner under redningsaksjoner. Under redningsoperasjonene brukes lettbåter for å frakte migrantene fra båtene de sitter i, over til Siem Pilot.

Når migrantene tas om bord i det norske fartøyet blir de visitert. Det gjøres for deres egen og mannskapets sikkerhet. Deretter får de tilsyn av medisinsk personell fra forsvaret. De får utdelt mat og en salt- og sukkerholdig drikke. Migrantene fordeles så i to separerte soner. En for kvinner og barn og en for menn.

- Mange av migrantene er glade for å bli reddet, men det er også noen som viser oss fingeren og klager på dårlige fasiliteter om bord. Mange har nok svært dårlig erfaring med myndighetene i hjemlandet, så det har vi vært forberedt på, sier Olstad.

Det norske skipet er en del av operasjon Triton som er en Schengen yttergrenseoperasjon i regi av Frontex. Operasjonen skal støtte Schengens medlemsland som opplever stort press mot yttergrensene. Det norske skipets oppdrag er grensekontroll ved Schengens yttergrense i sjøområdene sør for Italia for å sikre at personer som krysser grensene blir kontrollert.

Fakta om Frontex

Frontex er EUs organ for ytre grensekontroll. Medlemslandene i EU/Schengen har 80 000 km sjøgrense og 8 000 km landegrense, og presset mot yttergrensene er økende. På grunn av den sterkt økende trafikken av migranter over Middelhavet har Frontex etablert grensekontrolloperasjoner i Hellas, Italia/Malta og Spania.

Gjennom deltakelse i operasjonen skal man bidra med kontroll og redning av det store antallet migranter som ankommer Schengen-territoriet fra eller via Nord-Afrika, Midtøsten eller Tyrkia.

Siden 2005 har Norge deltatt med personell både i Frontex' hovedkvarter i Warszawa og i operasjoner. Dette er første gang det sendes et norsk skip for å delta i denne type oppdrag.

Fakta om Operasjon Triton

Regjeringen vedtok i april 2015 at Norge skulle sende et skip til Middelhavet for å delta i Operasjon Triton. Den 13. mai undertegnet Justisdepartementet en kontrakt med rederiet Siem-Meling DA om leie av supply-skipet Siem Pilot. Skipet reiste fra Norge søndag 31. mai.

Operasjon Triton blir ledet av Italia og er en Frontex EU-/Schengen yttergrenseoperasjon. Norges bidrag i Operasjon Triton er foreløpig satt til seks måneder.

Pressehenvendelser om det norske skipet rettes til Kripos.

Bilder fra redningsaksjonene ligger på Kripos' Flickr-konto.

Pressetelefon: 23 20 80 60
e-post: kripos.info@politiet.no.