Aktuelt

Det var i juni Regjeringen vedtok Norge skal sende ytterligere et fartøy til Middelhavet – denne gang for å bistå i Frontex-operasjonen Poseidon som ledes fra Hellas. Siden juni har Norge bidratt med skipet "Siem Pilot" i Operasjon Triton som ledes av Italia.

Redningsskøyte klargjort
Redningsselskapet har stilt redningsskøyta "Peter Henry von Koss" med mannskap til rådighet for oppdraget i Hellas. Redningsskøyta er 23 meter lang, har en hastighet på 28 knop og en rekkevidde på 800 nautiske mil. Skøyta er spesialutstyrt for oppdraget i Hellas og er blant annet utrustet med lettbåt, vannscooter og ekstra flåter som kan ta inntil 300 personer til sammen. Til vanlig er skøyta stasjonert i Egersund.

Kripos har det operasjonelle ansvaret for Norges bidrag både i Operasjon Poseidon og i Operasjon Triton.

Mannskap fra politiet og Redningsselskapet
Båtens mannskap skal rullere hver sjette uke, og det skal til enhver tid være seks personer ombord fra norsk side. Det er tre personer fra politiet inkludert styrkesjef og tre fra Redningsselskapet. Dette er personell med lang erfaring fra operativ tjeneste.  I tillegg vil det være en gresk liaison ombord. Norge sender også en liaison fra politiet til det internasjonale koordineringssenteret - ICC i Pireus.
Det første mannskapet som ledes av styrkesjef Terje Klevengen, reiste til Hellas i  forrige uke og har brukt tiden på å bli kjent med hverandre, med båten og oppdraget de nå skal utføre.
 

- Vi møttes i Norge for å bli kjent med oppdraget samt trene på bruk av utstyret. Vi reiste videre sammen til Hellas hvor vi nå har fått etablert oss på Lesvos. Mannskapet er fysisk og mentalt godt forberedt til å gå ut i operasjon, sier styrkesjef Terje Klevengen.

Oppgaver
Redningsskøyta og mannskapets hjemmehavn vil være Mytilini på Lesvos. Redningsskøyta "Peter Henry von Koss" er i første rekke egnet til å operere i indre havområder - og vil derfor patruljere strekninger rundt de greske øyene.
Oppdraget er grenseovervåking for å hindre ulovlig grensepassering til sjøs i Middelhavet. Siden februar har over 80 000 migranter blitt brakt i land i Hellas - og tallet øker raskt i sommermånedene. Oppdraget omfatter også søk- og redningsaksjoner av menn, kvinner og barn i havsnød.  Migranter og andre som tas hånd om skal avleveres til gresk havn hvor den praktiske grensekontrollaktiviteten blir gjennomført.  De som reddes eller anholdes skal fraktes til gresk havn hvor de blir tatt videre hånd om av greske myndigheter.

Oppdraget varighet er satt til 20. desember 2015.

Fakta om Frontex:
Frontex er EUs organ for ytre grensekontroll. Medlemslandene i EU/Schengen har 80 000 km sjøgrense og 8 000 km landegrense, og presset mot yttergrensene er økende. På grunn av den sterkt økende trafikken av migranter over Middelhavet har Frontex etablert grensekontrolloperasjoner i Hellas, Italia/Malta og Spania.

Gjennom deltakelse i operasjonen skal man bidra med kontroll og redning av det store antallet migranter som ankommer Schengen-territoriet fra eller via Nord-Afrika, Midtøsten eller Tyrkia.
Siden 2005 har Norge deltatt med personell både i Frontex' hovedkvarter i Warszawa og i operasjoner. Dette er første gang det sendes et norsk skip for å delta i denne type oppdrag.

Fakta om Operasjon Poseidon:
Regjeringen besluttet i juni å tilby ytterligere bidrag til Frontex etter at Redningsselskapet stilte redningsskøyta "Peter Henry von Koss" med mannskap til rådighet. Den 25. juni 2015 undertegnet Justisdepartementet en avtale med Redningsselskapet om deltakelse frem til 20. desember 2015. Redningsskøyta er blitt klargjort spesielt for operasjonen og transportert til Hellas hvor det går ut i tjeneste 20. juli 2015.

Fartøyet vil være med i Operasjon Poseidon i Hellas hvor til sammen 14 europeiske nasjoner bidrar med personell og utstyr sammen med flere internasjonale organisasjoner. Operasjon Poseidon blir ledet av Hellas og er en Frontex EU-/Schengen yttergrenseoperasjon. Norges bidrag i Operasjon Poseidon er foreløpig satt til fem måneder.   

Norge bistår også Frontex i Operasjon Triton med skipet "Siem Pilot" i Italia.

Pressehenvendelser om det norske fartøyet rettes til Kripos

Pressetelefon: 23 20 80 60
E-post: kripos.info@politiet.no

Bilder fra redningsoperasjonen deles på Kripos Flickr-konto