Aktuelt

Politiets holdningskampanje skal i samarbeid med Studentkortet.no møte studenter i en videreført satsning for å forebygge festrelaterte voldtekter. Over 40 % av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Vi oppfordrer spesielt guttene til å være en kjernekar som følger med litt ekstra på fest. En kjernekar tør å si fra til kompisene sine hvis noen tråkker over grensa og han tar ansvar hvis noen mister kontrollen.

- Å bli utsatt for en voldtekt kan få svært store konsekvenser for resten av livet. Dessverre vet vi at mange unge mennesker får en slik negativ opplevelse tidlig i livet. Festrelaterte voldtekter er fortsatt den største andelen av anmeldte voldtekter, og vi mener at mange voldtekter kan forebygges gjennom økt kunnskap og holdningsendring. Å ha sex med noen som for eksempel er for full til å motsette seg handlingen, er en svært alvorlig forbrytelse og kan straffes med fengsel inntil 10 år, sier politioverbetjent Lena Reif, leder for Seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos. 

Reif mener det er svært viktig å videreføre alt det gode lokale arbeidet som er gjort for å forebygge voldtekter gjennom blant annet Kjernekar.

Lokalt politi er invitert til å stille på stand sammen med Studentkortet.no for å snakke med studentene. Vi tror dette er en god arena å møte nye og gamle studenter på, og snakke om hva den enkelte kan gjøre for å hindre festrelaterte voldtekter.

Det er første gangen Studentkortet.no har med seg en holdningskampanje på sine roadshow.  

- Det er helt nytt for oss å jobbe med en slik kampanje. Det er spennende og ikke minst givende å få jobbe med et samfunnsnyttig og holdningsskapende tiltak som Kjernekar er. Vi gleder oss til å ta fatt på dette, sier markedsleder Kent Johansen i Studentkortet.no.

Kampanjen er et initiativ fra Kripos, og ble lansert høsten 2013. Siden oppstarten har holdningskampanjen rettet seg mot unge mennesker i alderen 18-35 år i forbindelse med julebordsesongen, russetiden og festivalsommeren. Nå er det altså fadderukene og studentene sin tur til å høre om Kjernekar-budskapet.

Kjernekar på Facebook: www.facebook.com/kjernekar  

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgivere og forebyggendekontakter i politidistriktene,
se vedlegg for turnéoversikt.