Aktuelt

Cannabis beslaglegges hyppigst her i landet, foran amfetamin/metamfetamin og benzodiazepiner.

Første halvår 2015 viser en markant økning i antall kokainbeslag. Antall beslag er det høyeste noen gang for 1. halvår. Utviklingen gjennom flere år indikerer at det er en økt bruk av kokain i Norge.

Også når det gjelder MDMA (ecstasy) øker antall beslag sammenlignet med samme periode i fjor. Selv om totalmengden er mindre enn i samme periode i 2014, indikerer økte beslag over tid at det er en økt bruk av MDMA i Norge. Vi er likevel langt unna situasjonen rundt år 2000, da beslagstallene for ecstasy lå langt over det vi ser i dag.

Beslagsutviklingen for alle stoffer, se rapporten Narkotikastatistikk 1. halvår 2015