Aktuelt

- Vi står midt i en tragedie, der svært mange er døde. Men vi har gode rutiner for å håndtere situasjoner med mange døde. Nå tar vi vare på de overlevende, sikrer spor og samler inn informasjon, sier styrkesjef, Lise Dunham.

Siem Pilot og norsk politi bistår også med kunnskap og kapasitet, samt å frakte de døde og overlevende fra hendelsen til land. Skipet er godt utrustet for å ta i mot et stort antall døde personer. Det er etablert gode rutiner for hvordan de døde håndteres om bord.

Politiet om bord vil nå samle inn informasjon etter godt etablerte etterforskningsrutiner, og overlevere dokumentasjonen til italienske myndigheter.

Siem Pilot har i tillegg fått en anmodning fra italienske myndigheter om å ta i mot 103 migranter fra et tysk marinefartøy. Disse vil bli overført til Siem Pilot i løpet av kvelden lørdag 15. august.

Fakta om Operasjon Triton:

Regjeringen vedtok i april 2015 at Norge skulle sende et skip til Middelhavet for å delta i Operasjon Triton. Den 13. mai undertegnet Justisdepartementet en kontrakt med rederiet Siem-Meling DA om leie av supply-skipet  Siem Pilot. Skipet reiste fra Norge søndag 31. mai.

Operasjon Triton blir ledet av Italia og er en Frontex EU-/Schengen yttergrenseoperasjon. Norges bidrag i Operasjon Triton er foreløpig satt til seks måneder.

Pressehenvendelser om det norske skipet rettes til Kripos.

Pressetelefon: 23 20 80 60
e-post:kripos.info@politiet.no

Bilder fra redningsoperasjonen deles på Kripos` Flickr-konto.