Aktuelt

Saken dreier seg om flere narkotikaforhold. De ulike tiltalepostene utgjorde en total narkotikamengde på 30 kg kokain, 204 kg hasj og ca. 1 kg amfetamin.

Tilhører et organisert miljø

Fire av de domfelte tilhører en organisert kriminell gruppe, mens to av dem har mottatt narkotika fra gruppen ved minst en anledning. Fem av de tiltalte er albanske statsborgere. En av de tiltalte er norsk statsborger.

Etterforskningen mot de domfelte startet med at Kripos etterforsket personer tilknyttet Hells Angels i Oslo som mottok narkotika fra en av de domfelte. Ingen av de domfelte i denne saken har tilknytning til Hells Angels.

Slik ble de tatt

Etter hvert avdekket Kripos en organisert kriminell gruppe som solgte større mengder narkotika i Oslo-området til mange ulike kunder. Fire av de domfelte tilhørte denne gruppen.

1. november 2013 gikk Kripos til aksjon og pågrep domfelt nr. 1 og nr. 2. Det ble avdekket at gruppen disponerte to leiligheter. Domfelte nr. 5 ble pågrepet med en ryggsekk med 10 kg kokain som kom fra en av leilighetene. I den ene leiligheten ble det beslaglagt ytterligere 5,9 kg kokain og i den andre leiligheten ble det beslaglagt 90 kg hasj. Det viste seg at leilighet nr. 2 kun ble brukt til oppbevaring av narkotika.

I løpet av desember ble domfelt nr. 3 og nr. 6 også pågrepet. Det ble gjort ytterligere beslag av narkotika i desember 2013 i en leilighet som nr. 6 disponerte og i en garasje hvor en kurerbil nylig var kommet til Norge med kokain etter oppdrag fra nr. 6.

Gjennom en grundig etterforsking avdekket Kripos identiteten til en av organisatorene bak den kriminelle gruppen, domfelte nr. 4. Han ble pågrepet i mai 2014. Gjennom DNA-spor kunne han knyttes til ytterligere to narkotikasaker i Romerike og i Hedmark.

Det ble avdekket at narkotikaomsetningen hadde pågått helt siden høsten 2011.

Dømt i tingretten

I tingretten ble nr. 4 idømt fengsel i 14 år og 6 måneder for blant annet grov narkotikaforbrytelse som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe, straffeloven § 162 første og tredje ledd første punktum, jf. femte ledd, jf. § 60a.

  • Nr. 1 og nr. 2 som var mer å regne som løpegutter i gruppen ble idømt fengsel i 10 år og 8 år og 6 måneders fengsel.
  • Nr. 3 som hadde en mer selvstendig salgsrolle og tilretteleggerrolle i gruppen ble idømt fengsel i 10 år.
  • Nr. 5 ble idømt fengsel i 5 år og 9 måneder.
  • Nr. 6 ble idømt fengsel i 10 år og 3 måneder.

I tillegg idømte retten inndragning av totalt 2 millioner kroner som var utbytte av narkotikakriminaliteten, samt to biler, mobiltelefoner og pc-er som var benyttet i narkotikavirksomheten. Tre av de domfelte anket på stedet.  Saken sendes nå til riksadvokaten for avgjørelse av om påtalemyndigheten skal anke eller godta dommen.

 

Kontakt:

Kripos` pressetelefon: 23 20 80 60

Kripos.info@politiet.no

Bilder deles på Kripos` Flickr-konto.