Aktuelt

De tre eksisterende kategoriene på tips.kripos.no:

  • Seksuell utnytting av barn
  • Menneskehandel
  • Rasistiske ytringer på Internett

Nye kategorier i tipsløsningen:

  • Nasjonalt kontaktpunkt for bombekjemikalier
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme

Nasjonalt kontaktpunkt for bombekjemikalier
Etter terrorangrepene i London og Madrid utarbeidet EU en handlingsplan mot terrorisme. Planen har ført til et felles europeisk regelverk som begrenser privatpersoners tilgang til flere kjemiske stoffer, og som regulerer markedsføring og bruk av kjemikalier til ulovlig fremstilling av eksplosiver.

Hovedformålet med det nye regelverket er å begrense privatpersoners tilgang til kjemikalier som kan misbrukes til fremstilling av eksplosiver og hjemmelagde bomber.

Radikalisering av voldelig ekstremisme på Internett
Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine mål, enten disse er ideologiske, politiske eller religiøse. Radikalisering er prosessen hvor en person i økende grad aksepterer bruken av vold for å nå sine mål. Med andre ord, en radikaliseringsprosess kan føre til at en person blir en voldelig ekstremist.

Politiet ønsker tips om enkeltpersoner eller grupper som viser et iboende voldspotensial gjennom sine handlinger og ytringer på internett. Politiet er også interessert i informasjon om nettsider som fremmer radikalisering og voldelig ekstremisme.

Den utvidede løsningen ble lansert 1. september.
 

Hvis du har konkrete opplysninger om straffbare forhold, må du kontakte din lokale politimyndighet på direktenummer 02800. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112.

Hvis tipset ditt ikke faller inn under noen av kategoriene for Kripos' tipsløsning, kan du tipse om andre forhold her.

Kripos' tipsløsning: Tips.kripos.no