Aktuelt

Flere av de siktede erkjenner å ha brukt skadelig programvare mot andre i flere år. En av de siktede erkjenner å ha drevet en nettbutikk som selger skadevare.

- Dette er unge personer som vi håper vil slutte med sin aktivitet ved at politiet nå aksjonerer. Vi har dessverre sett eksempler på at unge hackere som starter i det små, etter hvert begår større og mer alvorlig datakriminalitet. Denne internasjonalt koordinerte aksjonen er derfor et viktig tiltak for å forebygge denne type lovbrudd, sier Håvard Aalmo, leder ved seksjon for datakriminalitet i Kripos.

Programvaren som er funnet hos flere av de siktede er en type skadevare som kalles for Remote Access Trojan, forkortet RAT. Denne skadevaren er designet for å overta kontrollen over andres datamaskiner. Dermed kan man for eksempel logge andres tastetrykk, hente ut passord og personlig informasjon, stjele dokumenter, bilder og videoer og se andres webkamera i sanntid.

Nettbutikken solgte pakkeløsning for kunder som ønsket å infisere og kontrollere et nettverk av datamaskiner ved bruk av datavirus eller trojanske hester.

Internasjonalt samarbeid
De norske aksjonene er en del av den Europol-initierte aksjonen OP Falling sTAR som retter seg mot datakriminelle i europeiske land. Denne uka er det gjort pågripelser i Romania og Frankrike, i tillegg til i Norge. Kripos har koordinert den norske siden av aksjonen. De norske sakene ble først gjennomgått hos Kripos som gjorde en innledende etterforskning og identifisering av de mistenkte, før sakene ble oversendt til distriktene for videre oppfølging.

Europols satsing mot datakriminalitet har som mål å ta kriminelle som driver med datakriminalitet på alle nivåer, fra organiserte bakmenn og utviklere til unge personer som bruker og besitter skadevare. Kampen mot datakriminalitet krever et tett internasjonalt samarbeid og informasjon fra de norske sakene vil videreformidles til Europol.

Pågripelsene i Norge har skjedd i Romerike politidistrikt, Sør-Trøndelag politidistrikt, Nord-Trøndelag politidistrikt, Telemark politidistrikt og Hordaland politidistrikt.

Kontaktinformasjon:
Romerike pd: politiførstebetjent Stian Horn tlf. 67 91 38 04.
Nord-Trøndelag pd: politioverbetjent Leif Gundersen tlf. 907 62 651.
For de andre distriktene, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver.
For info om aksjonen: Kripos` pressetelefon: 23 20 80 60. Enkelte bilder fra beslagene er lagt ut på Kripos` Flickr-konto.