Aktuelt

I 2015 har det vært ca. 810 beslag fordelt på tabletter og pulver. Det ble til sammen beslaglagt 114 000 tabletter og 26 kg pulver. Til sammen utgjør dette mer enn tre ganger så mye beslaglagt MDMA som i 2002. Da nådde MDMA sin foreløpige popularitetstopp i Norge, som i Europa for øvrig.

Når MDMA nå er så sterkt tilbake, skyldes det at illegale produsenter har funnet nye utgangskjemikalier og produksjonsmetoder slik at produksjonen er i gang igjen for fullt. Blant annet er det avdekket flere store produksjonslaboratorier i Belgia og Nederland de siste par årene.

En hovedtrend de siste årene er at internett er blitt en viktig kanal for kjøp og salg av narkotika, spesielt gjelder dette for nye psykoaktive stoffer, men også tradisjonelle stoffer omsettes via internetthandel. Antall stoffer på narkotikamarkedet er doblet i løpet av de siste ti årene.

Antall narkotikasaker har gått ned med nesten fire prosent fra 2014 til 2015.

Pressevakt Kripos: 23 20 80 60