Aktuelt

Det var 22 drapssaker med 23 ofre i 2015. Ti av sakene er partnerdrap eller ekspartnerdrap. Det tilsvarer 43 % av alle drap i 2015. 20 av de 23 ofrene hadde en relasjon til gjerningsmannen. Kniv er det mest brukte drapsvåpenet (10 saker), og i nesten halvparten av sakene er krangel bakgrunnen for drapet (12 saker).

Den nasjonale drapsoversikten utarbeides ved Kripos og publiseres i januar hvert år.

Drapsoversikten viser drap fordelt etter gjerningsår. Oversikten baseres på tall hentet fra STRASAK (politiets straffesaksregister), samt innberetning fra politidistriktene. Oversikten gjelder kun forsettlig og overlagt drap (§ 233 og § 275 etter innføring av ny straffelov 1.7.2015).

Pressevakt Kripos: 23 20 80 60