Aktuelt

 Vi opplever at Jodel nå ønsker å samarbeide enda tettere og vil bistå politiet med tilgjengelig informasjon om hvem som sender truslene. Kripos og Jodel har et felles ønske om å få bukt med samfunnsskadelig aktivitet utført med tjenesten og de siste dagene har vi raskt kunnet identifisere personer som har fremsatt trusler via appen.

Personer som kommer med trusler mot skoler eller andre offentlige institusjoner, er ikke anonyme. Å true med voldelige aksjoner eller voldelige straffbare handlinger på Jodel vil bli fulgt opp av politiet. Det som kanskje starter som en spøk, får alvorlige konsekvenser. Skoler eller andre samfunnsinstitusjoner må stenge og man legger beslag på betydelige ressurser hos politi og andre nødetater.

- De som kommer med slike trusler må vite at det har konsekvenser, også for dem personlig. De risikerer å bli pågrepet, få inndratt telefon og datautstyr og man risikerer anmerkninger i strafferegisteret som kan være svært ødeleggende for den enkelte, sier Thomas Stærk, leder ved seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos.

Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffeansvar, men også et betydelig erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har. Foreldre er potensielt erstatningsmessig ansvarlige på vegne av sine barn. Det er fortsatt politidistriktene som har etterforsknings- og påtaleansvaret for sakene i sine distrikt, men Kripos bistår i den utstrekning det er nødvendig.

Tilbydere av tjenester som Jodel, opererer i et landskap som er lite regulert og kontrollert. Det er en utfordring at slike tjenester i en tidlig fase i liten grad har vurdert eller demmet opp for de samfunnsskadelige konsekvensene av den tjenesten de tilbyr. Vi oppfordrer foreldre, foresatte og skoler til å følge aktivt med på hvordan barn og unge bruker denne type tjenester.

Pressetelefon Kripos: 23 20 80 60

E-post:kripos.info@politiet.no