Aktuelt

Justis- og beredskapsdepartementet gikk fredag ut med denne nyheten:

- Situasjonen i Middelhavet er fremdeles alvorlig, og det er viktig å bidra til en felles europeisk innsats. I deltakelsen i Frontex' operasjonen Triton har «Siem Pilot» bidratt til å redde mange liv. Det er viktig at vårt bidrag videreføres i ytterligere seks måneder, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

«Siem Pilot» skulle ha avsluttet sitt oppdrag i slutten av april. Det er nå inngått avtale om videreføring av oppdraget i ytterligere 6 måneder.

Justis- og beredskapsdepartementet har i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) gjennomført en anbudskonkurranse. Det innkom 8 tilbud om skip i anbudsrunden. Ut fra en helhetlig vurdering ble skipet «Siem Pilot» fra Siem Offshore valgt som det beste alternativet. Dette skipet passer inn i en helhetlig operasjon. Det er dimensjonert for å kunne ta om bord flere enn 500 mennesker.

- Vi fortsetter det gode samarbeidet med frivillige organisasjoner, og vi vil bekjempe menneskesmugling og organisert kriminalitet, sier Anundsen.