Aktuelt

Voldtekter som skjedde i forbindelse med fest utgjorde 39 % av alle de anmeldte voldtektene i fjor. Festrelaterte voldtekter er et betydelig samfunnsproblem og har de siste fem årene utgjort den største kategorien voldtekter i Norge.

- Vi står nå foran en ny russetid og det er all mulig grunn til å minne om budskapet i politiets Kjernekar-kampanje. Vår oppfordring går særlig til unge menn. Ta vare på vennene dine, sørg for at ingen gjør noe eller blir utsatt for noe som vil prege dem i mange år framover, sier Eivind Borge som leder Taktisk etterforskingsavdeling i Kripos.

Flere sårbare anmelder

Det har i 2015 blitt anmeldt flere voldtekter fra sårbare personer enn tidligere. Sårbarhetsvoldtekter kjennetegnes ved at den fornærmede ofte lever et liv uten stort nettverk. De kan, med lite støtte rundt seg, være utsatt for gjentatte overgrep. Denne kategorien voldtekter utgjør en liten gruppe i det totale bildet, men andelen har økt fra 10 % til 13,3 % av voldtektsanmeldelsene. Dette er en utvikling vi vil følge med på. Det er svært viktig at de fornærmede, på tross av lite nettverk og manglende kunnskap om egne rettigheter, får kontakt med politi og hjelpeapparat.

Flere nettrelaterte voldtekter

Andelen overfallsvoldtekter er den laveste siden Kripos startet arbeidet med å kategorisere voldtekter i 2011, mens nettrelaterte overgrep øker. Overgrep som skjer direkte via internett eller etter at man har etablert kontakt på internett, er en del av rapportens "Annet"-kategori. Denne kategorien utgjør nå over 20 % av alle anmeldte voldtekter og økningen må i stor grad tilskrives internettrelaterte overgrep.

Viktig å anmelde tidlig

Vi ser at svært mange, hele 19 % av anmeldelsene, kommer over ett år etter at voldtekten fant sted. Vi understreker betydningen av å anmelde voldtekter så tidlig som mulig. Det vil øke sannsynligheten for at politiet kan sikre åstedet og vil bidra til at viktige bevis ikke går tapt.

Med ny straffelov er all seksuell omgang med barn under 14 år å regne som voldtekt. Det er viet et eget kapittel i årets rapport til denne endringen i straffeloven.

Kontakt: 23 20 80 60 eller Kripos.info@politiet.no