Aktuelt

Aksjonen hadde som hovedmål å avdekke kriminelle nettverk som utnytter sårbare mennesker fra Nigeria til prostitusjon eller andre seksuelle formål, og som opererer på tvers av landegrensene i Europa.

Persondata ble utvekslet med Europol og samtlige medlemsland.

I disse sakene er det alltid komplisert å komme i posisjon for å få tatt bakmenn og de som organiserer og tilrettelegger for aktivitetene. For å sette oss i posisjon til å ta bakmennene er vi avhengige av en god dialog med de potensielle ofrene og jobbe med å få tillitt hos disse.

Dette må gjøres i tett dialog med frivillige organisasjoner og etater tilrettelagt for å beskytte og ivareta ofrenes interesser. Gjennom tålmodig arbeid med ofrene kan vi få informasjon som kan sette oss i bedre stand til å avdekke mulige bakmenn.

Ingen ble pågrepet eller innbragt under aksjonen. I hovedsak ble potensielle ofre oppsøkt, påtruffet og det ble innhentet informasjon fra disse, som igjen ble delt med nettverket i Europa.

Det ble foretatt sjekk opp mot medlemsland på totalt 20 personer i Norge, dette fra følgende politidistrikter; Agder, Oslo og Sør Vest.

Europols pressemelding

Kripos` pressetelefon: 23 20 80 60