Aktuelt

Informasjonen har kommet til politiet gjennom ulike kanaler og i enkelte saker foretas det nå tilrettelagte avhør. Kripos er også kontaktet av voksne som forteller at de først nå klarer å snakke om overgrep de ble utsatt for som barn.

Kampanjen "Ikke alle hemmeligheter skal holdes" startet 28. august og ble avsluttet 11. september. Målet har vært å få flere barn til å fortelle om overgrep og dermed bidra til at flere får hjelp til å stanse overgrep tidligere. I tillegg ønsket vi å spre kunnskap om hvordan man håndterer informasjon om at et barn er utsatt for overgrep. Kampanjen har i all hovedsak foregått på sosiale medier. Enkelte av filmene på Facebook har blitt sett av over en million brukere.

- Det er vanskelig å måle den fulle effekten av en slik kampanje, men vi er veldig glade for å ha nådd ut til så mange. Det viktigste er likevel de konkrete tilbakemeldingene vi får om at barn har tort å snakke som følge av kampanjen, sier Ida Dahl Nilssen, pressesjef i Kripos.

Politiet må få vite om overgrep
Kampanjen hadde de mellom 10 og 14 år som hovedmålgruppe, samt voksne som er rundt disse barna. Målgruppen ble valgt fordi det er de mellom 10 og 14 år som i størst grad forteller om overgrepet til en venn eller venninne, men uten at informasjonen går videre. Et hovedfunn i rapporten "Seksuelle overgrep mot barn under 14 år" var at det ofte tar lang tid før politiet får vite om overgrep og at informasjonen har gått gjennom mange ledd. Gjennom annonser på Facebook og Instagram har vi nådd ut til over 285 000 gutter og jenter under 17 år.

Flere skoler, organisasjoner og andre som jobber med barn har gitt tilbakemelding om at de ønsker å bruke kampanjefilmene i sitt arbeid, og vi håper kampanjen på denne måten lever videre. Alle filmene ligger tilgjengelig på YouTube.

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60
E-post: kripos.info@politiet.no