Aktuelt

De fleste overgrepene skjedde utendørs og mot tilfeldige ofre. De fornærmede var unge jenter under 18 år. Den yngste var bare et spedbarn. Juryen fant mannen skyldig i alle tiltalepunkter og Eidsivating lagmannsrett dømte han onsdag 5.oktober 2016 til forvaring i 12 år med en minstetid på 8 år.

Svært tidkrevende etterforskning
Dommen er et resultat av en omfattende etterforskning gjennom flere år. Kripos overtok etterforskningen av sakskomplekset i 2011. Politiet stod da overfor flere overgrep med noe ulik modus, men hvor DNA viste at en og samme gjerningsperson stod bak. Kripos pågrep og siktet den nå dømte mannen i oktober 2014, blant annet på grunnlag av DNA-treff og en omfattende kartlegging av mobildata. Gjennom etterforskingen var det også innhentet DNA fra et stort antall frivillige, det var laget fantomtegninger og aktuelle saker fra politidistriktene var innhentet og gjennomgått.

- Denne saken viser hvor tidkrevende en etterforsking av overgrep med ukjent gjerningsperson kan være. Dommen understreker hvor viktig det er å kunne se sammenhengen mellom overgrep begått ulike steder i landet, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder ved Voldtektsseksjonen i Kripos.

Store beslag
Da mannen ble pågrepet ble det også gjort svært omfattende beslag. Gjennomgangen avdekket nye overgrep som mannen nå er dømt for. I tillegg til overgrepene er mannen også dømt for besittelse av minst 60.000 ulovlige bilder, samt overgrep mot dyr.

Voldtektsseksjonen ved Kripos ble etablert i 2010. I tillegg til å bistå politidistriktene er det en sentral oppgave for seksjonen å bidra til at voldtektsforbrytelser med felles modus eller andre likhetstrekk identifiseres.

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60