For å få kjøreseddel må du oppfylle bestemte krav til vandel og helse. Du sender søknaden til politiet der du skal drive virksomheten.

1.Før du søker

 • Du må være fylt 20 år og ha tilfredsstillende vandel.
 • Er du utenlandsk statsborger, må du som hovedregel ha bodd i Norge i fire år for å søke.
 • Du trenger original helseattest som ikke er eldre enn tre måneder, fra lege.
 • Du må kontakte politiet der du skal drive virksomheten for å få vite om du trenger en kjentmannsprøve.

Kontakt politiet der du skal drive virksomheten

 1. Posisjonen din
Resultat er tilgjengeleg. Bruk tastaturet eller sveiperørsler for å navigere.

Viser resultater for:

StadAvstand i luftlinje

  2. Slik søker du

  Skriv ut og fyll ut "søknad om kjøreseddel".

  Legg ved

  • original helseattest
  • kopi av gyldig førerkort
  • eventuell bekreftelse på bestått kjentmannsprøve

  Søknaden med vedlegg sender du til politiet der du skal drive virksomheten.

  3. Forsendelse

  Du får tilsendt kjøreseddelen i posten. Kjøreseddelen er gyldig i 10 år.