Forsiden

Dersom du har gyldig pass anbefaler politiet alltid at dette medbringes, også på reiser i Norden. Selv om det er passfrihet i Norden kan transportører be om legitimasjon ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder. Her må de reisende selv undersøke hvilke krav som stilles til legitimasjon. Reisende må selv følge med på informasjon fra norske myndigheter om eventuelle endringer i grensekontrollen.

Barn
Barn som reiser sammen med sine foreldre behøver ikke egen legitimasjon, så lenge de foresatte kan vise legitimasjon.
Barn uten legitimasjon på gruppereise, som for eksempel idrettslag og skoleklasser, skal ikke holdes tilbake ved kontroll. Det er tilstrekkelig at leder av gruppen går god for hvem barna er før de går om bord.
Politiet oppfordrer likevel de barn som har pass eller annen legitimasjon om å medbringe dette, da et både forkorter ventetiden og letter kontrollen. Barn uten nordisk statsborgerskap må medbringe pass eller annet gyldig reisedokument.

Passfrihet
Avtalen om passfrihet gjelder landene Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island. Det betyr at du ikke trenger pass for grensepassering mellom nordiske land. Det er tilstrekkelig å kunne sannsynliggjøre at du er norsk borger. 

Fergereise
Skal du som nordisk borger reise med ferger mellom Sverige, Danmark og Norge må du som voksen ha med pass eller førerkort, da det er innført midlertidig grensekontroll i Norden.