Forsiden

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foretar kontinuerlige vurderinger av trusselbildet i Norge, og endret søndag vurderingen av et forsøk på terrorangrep mot Norge fra mulig til sannsynlig. 

Politidirektoratet (POD) har mandag formiddag hatt et telefonmøte med landets politimestre og særorganssjefer for å diskutere situasjonen. Den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag opprettholdes inntil ny vurdering gjøres.

Politidirektoratet mener at de tiltakene som er iverksatt kompenserer for det forhøyede trusselnivået som PST nå har satt. Politidirektoratet vil komme tilbake med mer informasjon dersom det skulle være aktuelt å endre disse vurderingene.

- For politiet det det svært viktig å understreke at vi gjør det vi kan for å beskytte befolkningen og forhindre eventuelle hendelser i Norge. Vi oppfordrer publikum til å leve som normalt, men samtidig være årvåkne og følge med på omgivelsene og varsle oss dersom de ser noe de oppfatter som mistenkelig, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet. 

Pressen bes kontakte lokale politidistrikt for lokale vurderinger og tiltak.