Forsiden

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet sammen med Trygve Aandstad i Interpol. Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet sammen med Trygve Aandstad i Interpol.

Det mørke nettet er i realiteten Internet med anonymiserte brukere som benytter kryptert informasjon. Her foregår den mest alvorlige kriminaliteten fordi det er lett å skjule kriminelle handlingen. Sjansen for å bli tatt er liten og gevinsten kan bli enorm.

Norsk initiativ

Norsk politi har tatt initiativet til opplæringen, som er et samarbeid mellom Interpol, Politihøgskolen, NTNU og Politidirektoratet. Deltakerne er fra politiet i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge.

- Politiet må være der kriminaliteten skjer. Derfor må vi også være på lukkede deler av nettet for å forebygge og bekjempe kriminaliteten, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.
 

Mer alvorlige kriminalitet

Foreløpig har politiet hatt fokus på seksuelle overgrep på barn og distribusjon av overgrepsbilder, omsetning av narkotika, dop og farlige stoffer, men det er flere alvorlige kriminalitetsformer som politiet bør forhindre og etterforske. Som for eksempel menneskesmugling, transport av illegale gjenstander som våpen og hvitvasking av penger og spionasje.
 

Håper på flere saker

- Opplæringen tar sikte på styrke nordisk politistyrkers evne til å bekjempe alvorlig kriminalitet på Internett. Vi håper at flere alvorlige saker oppdages, kan etterforskes og straffeforfølges. Det har ikke vært plass til mange deltakere fra hvert land på kurset, men en forutsetter av de som har gått kurset bidrar til opplæring videre i hvert land, sier Kvigne. 
 

Norske resultater

Norge har lykkes i flere saker hvor Darknet er blitt brukt som arena for kriminalitet. Den mest kjente er fra Hordaland politidistrikt, hvor politiet avdekket et nettverk som begikk overgrep mot barn.  Erfaring fra disse sakene er med i opplæringen, hvor de som kurses øver seg i et simulert nettverk. Her deles det kunnskap om hvordan kriminelle benytter nettet og hvordan de krypterer kommunikasjon. Politiet læres opp i metoder for å sette inn mottiltak mot kriminelle elementer.