Forsiden

Appen har vært tilgjengelig for nettbrett i snart to år. I mai kommer mobilversjonen, som for eksempel gjør at en hundefører ute på søk kan fortsette å holde seg orientert om oppdraget.

Skarø ønsker å gi ros til Responstidprosjektet i Politidirektoratet som har utviklet et verktøy han og mange andre har savnet.

Sambandet er fremdeles vår viktigste informasjonskanal, men når situasjoner blir komplekse og det skjer mye på en gang, rekker ikke sambandet å ta unna, sier han. – I Mitt oppdrag ligger informasjonen lett tilgjengelig og man får hele tiden oppdateringer.

Mitt oppdrag bidrar til økt situasjonsforståelse før operative mannskaper når frem til hendelsesstedet, forklarer Skarø videre. Det betyr raskere og riktigere respons, og bidrar til at medarbeiderne kan senke skuldrene- noe. Operasjonssentralen kan konsentrere seg om å støtte det taktiske arbeidet ute i stedet for å drive og gjenta informasjon over sambandet. 

Appen har kartfunksjon som gjør at patruljene vet hvor de er i forhold til åstedet og hverandre. Det gjør at man kan posisjonere seg smartere, og arbeidet kan planlegges ut fra at man vet hvem som kommer først og sist frem. 

Mitt oppdrag begynner å bli et etablert verktøy i etaten, med 500 unike brukere i døgnet. Politiinspektør Philip Tolloczko i Politi-direktoratet sier han har fått tilbakemeldinger fra brukere om at appen har bidratt til å berge liv i for eksempel leteaksjoner. 

Artikkelen er hentet fra magasinet Norsk Politi