Om politiet

Politidirektoratet

- Reformen gir rammene for langsiktig utvikling av norsk politi. Jeg er glad for at det blir 12 politidistrikter, sier politidirektøren.
Humlegård gir ikke ytterligere kommentarer før han har satt seg nærmere inn i innholdet i forliket.