Om politiet

Det pågår nå et kartleggingsarbeid for å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag i tråd med krav og rammer for de nye hovedsetene. Deretter vil resultatene av denne og andre vurderingskriterier (iht. retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser) gi grunnlag for en anbefaling fra Politidirektoratet.

Høringsrunde i høst

Deretter vil det bli en høringsrunde. Det tas sikte på at denne skal omfatte kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB og andre departement. Politimesterne vil også få anledning til å komme med innspill i løpet av prosessen.

Kriteriene for valg

Operasjonssentralene i de nye distriktene skal lokaliseres samme sted som politimesteren, av hensyn til den operative styringen av distriktet. Det vil ikke bli vurdert å legge hovedsetene til et sted der det i dag ikke er et politihus og operasjonssentral. Kriteriene for valg av hovedseter er basert på "Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon":

  • Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning
  • Krav til nærhet til tjenesten
  • Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene
  • Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljø, offentlige myndigheter mv.
  • Hensynet til formålet med lokaliseringspolitikken
  • Distriktspolitiske konsekvenser

Politidirektoratet kommer tilbake med mer informasjon om videre beslutningsprosess.