Om politiet

De neste ukene vil Politidirektoratet gjennomføre intervjuer med de aktuelle kandidatene til de 10 politimesterstilingene. I Oslo og Troms politidistrikt videreføres embetene og politimestrene som i dag. Målet er å ansette nye politimestere så fort som mulig, og senest innen utgangen av året.

- Vi har et godt søkergrunnlag å gå videre med. Det er selvfølgelig mange sterke søkere fra dagens politimesterkorps, men også gode kandidater som ikke er politimestere i dag, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Du finner de offentlige søkerlistene til høyre

Må brenne for samfunnsoppdraget

Politimesterne som skal lede landets 12 nye politidistrikter får en svært viktig oppgave. De skal gjennomføre nødvendige endringer i norsk politi, og sikre at Norges befolkning får en enda bedre polititjeneste enn i dag.

- Politiet trenger motiverte toppledere som virkelig brenner for politiets samfunnsoppdrag. De må ha erfaring fra å gjennomføre endringer, og de må være gode til å lede både folk og fag, sier HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Ønsker en bredt sammensatt toppledelse

Det vil bli satt sammen en ny nasjonal ledergruppe fra 2016. Her vil de 12 nye politimesterne inngå, sammen med sjefene for politiets særorganer og Politidirektoratets toppledergruppe. Politidirektoratet ønsker at den nasjonale ledergruppen skal ha god balanse mellom ulike typer ferdigheter og erfaring.

- For å skape gode resultater trenger vi ledere med bred erfaring og tung faglig kompetanse. I den nasjonale ledergruppen jobber vi også målrettet for å oppnå en god kjønnsbalanse, sier Karin Aslaksen.

Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert hvilke politimesterstillinger som kan lyses ut i forbindelse med overgangen fra 27 til 12 politidistrikt. I Oslo og Troms fortsetter politimestrene ut åremålsperioden. Politidirektoratet gjennomfører rekrutteringsprosessen, og sender sin innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet. Politimesterne blir utnevnt i sine embeter av Kongen i statsråd.