Om politiet

Fra 1. januar 2016 er det 12 politidistrikter i Norge. Hvert politidistrikt har en ny politimester som er ansvarlig for distriktet. Ut over dette vil det bli få eller ingen merkbare endringer for befolkningen fra årsskiftet.

Det er da endringsarbeidet internt i politidistriktene skal starte, og det vil ta tid før vi får integrert de gamle organisasjonene til et nytt, enhetlig og operativt politidistrikt.

Tempoet i endringene internt i det enkelte politidistrikt vil kunne variere. I løpet av 2016 er planen at alle politidistriktene skal være sammenslått også organisatorisk, personalmessig og driftsmessig. Unntaket er de nye operasjonssentralene, som i de fleste politidistriktene vil komme på plass i løpet av 2017.

Ditt kontaktpunkt til politiet vil derfor være uendret en periode utover i 2016. Hvis du trenger pass, skal levere anmeldelse, eller kontakte politiet i forbindelse med andre saker, forholder du deg til ditt tidligere distrikts stasjoner og kontorer, eller ringer 02800.

Nødnummeret til politiet er 112.

Les mer om politireformen her.