Om politiet

Det er politimesterne som har ansvaret for å foreslå en ny tjenestestedstruktur i sitt distrikt, etter involvering av berørte kommuner og tjenestemannsorganisasjoner. Etter seks ukers høring og innen 15. desember, skal politimesterne komme med sin endelige tilrådning til Politidirektoratet – som har beslutningsmyndigheten. Politidirektoratet tar sikte på å komme med sin beslutning i midten av januar.

Les mer om hvordan ny tjenestestruktur avgjøres

Politimesternes høringsforslag og informasjon om lokale prosesser finner du  på politidistriktenes lokale sider på politi.no.

Finnmark politidistrikt

Troms politidistrikt

Nordland politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

Møre og Romsdal politidistrikt

Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt

Agder politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Øst politidistrikt

Oslo politidistrikt

Innlandet politidistrikt