Oslo politidistrikt

Politidistriktet gjør endringer i den lokale organiseringen. Målet er at endringene skal gi befolkningen i distriktet et bedre og mer tilstedeværende politi. I mai 2017 skal politidistriktet etter planen ha én felles operasjonssentral, og den nye organiseringen være etablert.

Oslo politidistrikt har ingen lensmannskontorer og alle de syv politistasjonene vi har i dag skal beholdes. Derfor sendes ikke forslag til lokal organisering på høring til kommunene.  Oslo politidistrikt orienterer kommuneledelsen om nærpolitireformen gjennom politirådsmøter og andre møter.